BADANIA SŁUCHU

Zaczynamy zawsze od rzetelnego zdiagnozowania słuchu najnowocześniejszymi metodami wykorzystywanymi w audiologii.
Przyjmujemy pacjentów w każdym wieku. Centrum Słuchu dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do badań słuchu u dzieci i dorosłych. Diagnozę można postawić w już dniu badań. Audiometria tonalna, audiometria mowy, próby nadprogowe to badania subiektywne słuchu. Obiektywne to: otoemisja akustyczna OAE, audiometria impedancyjna (tympanometria) wraz z odruchami strzemiączkowymi oraz BERA (ABR).
Specjalizujemy się w przypadkach audiologicznych: złe rozumienie mowy w szumie, jednostronna głuchota, szumy uszne, zarośnięcie przewodów słuchowych, nagła głuchota idiopatyczna, wysokotonowy ubytek słuchu, otoskleroza, wrodzona wada słuchu, zespół Downa, zespół Treachera-Collinsa, częściowa głuchota, protezowania dzieci i niemowląt, wstępna kwalifikacja do implantu słuchowego.

Zależy Ci na lepszym słuchu?