dr Dariusz Komar - protetyk słuchu, surdopedagog, adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz protetyk słuchu w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Protetyk słuchu w Klinice „Ty i Dziecko”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. Doświadczenie to ponad 2000 dopasowanych aparatów słuchowych u dzieci i dorosłych oraz około 15000 wykonanych badań słuchu.

Specjalizuje się w trudnych przypadkach audiologicznych: brak rozumienia mowy w szumie, jednostronna głuchota, choroba Meniera, guz nerwu słuchowego, szumy uszne, otoskleroza, nagła głuchota idiopatyczna, neuropatia słuchowa, protezowania dzieci i niemowląt, wstępna kwalifikacja do implantów słuchowych (ślimakowych i kostnych BAHA, BAHA Attract, Ponto).

Stosowane rozwiązania wspomagające słyszenie:
- aparat słuchowy zauszny BTE
- aparat słuchowy RITE, RIC
- aparat słuchowy wewątrzuszny ITC, CIC, IIC
- system CROS, BiCROS
- transcranial CROS
- aparaty kostne okularowe i opaskowe
- otwarty system dopasowania
- aparaty łączone z generatorem szumu TRT
- systemy FM
- współpraca z iPhone
- bezprzewodowe mikrofony
- bezprzewodowe łączenie z TV

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1998
  Marke-Med
  Rozpoczęcie pracy w firmie Marke-med aparaty słuchowe Philips w Poznaniu
 • 1999
  Dyplom UAM
  Dyplom w dziedzinie protetyki słuchu zdobyty na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2001 - 2015
  NZOZ Centrum Terapii Słuchu / CTS MED / KIND Aparaty Słuchowe
  Kierownik NZOZ Centrum Terapii Słuchu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Poznaniu oraz prezes zarządu CTS Med Sp z o. o. i dyrektor ds. techniczno-medycznych KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o.
 • 2004
  Dyplom Magistra
  Praca magisterska pod kierownictwem Prof. Urszuli Eckert „Ocena skuteczności protezowania słuchu u dzieci z prelingwalną wadą słuchu” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2011
  Tytuł Doktora
  Rozprawa doktorska pod kierownictwem Prof. Alicji Sekuli „Ocena skuteczności stosowania systemu CROS u pacjentow z jednostronna głuchotą odbiorczą” Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • 2016
  dr Dariusz Komar - Centrum Słuchu
  Praca w niezależnym gabinecie Centrum Słuchu przy ul. Grunwaldzkiej 38 b w Poznaniu.

Uczestnictwo w ponad 300 konferencjach w dziedzinie audiologii, akustyki, protetyki słuchu, logopedii i pedagogiki specjalnej w Polsce i za granicą (USA, Niemcy, Dania, Ukraina)

Szkolenia i staże zawodowe odbyte w Niemczech (Philips, Hörmann Audifon, KIND), Austrii (Philips-Beltone Wien)

Danii (GN ReSound, GN Otometrics) oraz USA (Beltone)

dr Olgierd Stieler - adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 20 lat doświadczenia w Programie Implantów Słuchowych. Współorganizator i uczestnik kilku misji medycznych w głębokiej Afryce. Członek Rady Wydziału Medycznego, Rady do Spraw Doskonałości Kształcenia, Rady Programowej Protetyki Słuchu, opiekun Koła Naukowego Protetyki Słuchu. Autor kilkuset opracowań naukowych z zakresu audiologii i protetyki słuchu, współautor podręczników klinicznych. Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doświadczenie zawodowe to wiele tysięcy dopasowań procesorów mowy pacjentów z implantem ślimakowym i BAHA, udział w ponad 1500 operacji implantacji, wczesna diagnostyka i dopasowanie aparatów słuchowych u małych dzieci przez niemal ćwierć wieku. Odbył wiele szkoleń na poziomie masterclass w Belgii, kursy w Czechach, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, USA, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Włoszech.

Specjalizuje się w trudnych przypadkach audiologicznych: protezowania dzieci i niemowląt, wstępnej kwalifikacji do implantów słuchowych. Przyjmuje bardzo małe dzieci, pacjentów obcojęzycznych, obciążonych neurologicznie i cechujących się utrudnioną współpracą z klinicystą.

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2003- 2018
  Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu
  starszy asystent, pomiary śródoperacyjne, diagnostyka, programowanie procesorów mowy u pacjentów z implantem ślimakowym i implantów kostnych (BAHA)
 • 2013-2015
  Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
  Menadżer i koordynator kierujący Poradnią
 • 2004-2015
  NZOZ Centrum Terapii Słuchu
  konsultant, diagnostyka audiologiczna i dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci, kwalifikacja do implantów słuchowych
 • 2006-2009
  Instytut Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  specjalista ds. naukowo- technicznych kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2001-2003
  Stowarzyszenie Naukowe Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu „Better Hearing” przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  inżynier kliniczny

Protezowanie słuchu dzieci 0-4 lat oraz Systemy wspomagające słyszenie.
Specjalizuje się we wczesnym dopasowaniu aparatów słuchowych u dzieci- poparte 20 letnim doświadczeniem pracy w programie implantów ślimakowych w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, obecnie wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełen zakres diagnostyki słuchu, programowanie aparatów i konsultacje w trudnych przypadkach. Diagnostyka i protezowanie dzieci i niemowląt, dopasowanie aparatów słuchowych dla pacjentów z implantem słuchowym, systemy wspomagające słyszenie.

Stosowane rozwiązania wspomagające słyszenie:
- aparaty słuchowe w całym zakresie najnowszych technologii u dzieci i dorosłych
Godziny przyjęć:
czwartki od godziny 17.00 do ostatniego pacjenta
umawianie wizyty telefonicznie 797 561 511 (jeśli nie odbieram, proszę o SMS: wizyta- oddzwonię), umawianie wizyty mailem osa@ump.edu.pl

mgr Hubert Brząkała - protetyk słuchu

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2017
  Uzyskanie dyplomu protetyka słuchu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2019
  obrona pracy magisterskiej z Akustyki pod kierownictwem prof. Andrzeja Skumiela "Badanie szybkości nagrzewania fantomów agarowych zawierających nanocząstki magnetyczne w zmiennym polu magnetycznym”
 • 2019
  Rozpoczęcie pracy jako protetyk słuchu w Centrum Słuchu oraz w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Przyjmuje od poniedziałku do piątku po umówieniu się tel. 786 171 242