dr Dariusz Komar - protetyk słuchu, surdopedagog, adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz protetyk słuchu w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Protetyk słuchu w Klinice „Ty i Dziecko”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. Doświadczenie to ponad 2000 dopasowanych aparatów słuchowych u dzieci i dorosłych oraz około 15000 wykonanych badań słuchu.

Specjalizuje się w trudnych przypadkach audiologicznych: brak rozumienia mowy w szumie, jednostronna głuchota, choroba Meniera, guz nerwu słuchowego, szumy uszne, otoskleroza, nagła głuchota idiopatyczna, neuropatia słuchowa, protezowania dzieci i niemowląt, wstępna kwalifikacja do implantów słuchowych (ślimakowych i kostnych BAHA, BAHA Attract, Ponto).

Stosowane rozwiązania wspomagające słyszenie:
- aparat słuchowy zauszny BTE
- aparat słuchowy RITE, RIC
- aparat słuchowy wewątrzuszny ITC, CIC, IIC
- system CROS, BiCROS
- transcranial CROS
- aparaty kostne okularowe i opaskowe
- otwarty system dopasowania
- aparaty łączone z generatorem szumu TRT
- systemy FM
- współpraca z iPhone
- bezprzewodowe mikrofony
- bezprzewodowe łączenie z TV

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1998
  Marke-Med
  Rozpoczęcie pracy w firmie Marke-med aparaty słuchowe Philips w Poznaniu
 • 1999
  Dyplom UAM
  Dyplom w dziedzinie protetyki słuchu zdobyty na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2001 - 2015
  NZOZ Centrum Terapii Słuchu / CTS MED / KIND Aparaty Słuchowe
  Kierownik NZOZ Centrum Terapii Słuchu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Poznaniu oraz prezes zarządu CTS Med Sp z o. o. i dyrektor ds. techniczno-medycznych KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o.
 • 2004
  Dyplom Magistra
  Praca magisterska pod kierownictwem Prof. Urszuli Eckert „Ocena skuteczności protezowania słuchu u dzieci z prelingwalną wadą słuchu” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2011
  Tytuł Doktora
  Rozprawa doktorska pod kierownictwem Prof. Alicji Sekuli „Ocena skuteczności stosowania systemu CROS u pacjentow z jednostronna głuchotą odbiorczą” Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • 2016
  dr Dariusz Komar - Centrum Słuchu
  Praca w niezależnym gabinecie Centrum Słuchu przy ul. Grunwaldzkiej 38 b w Poznaniu.

Uczestnictwo w ponad 300 konferencjach w dziedzinie audiologii, akustyki, protetyki słuchu, logopedii i pedagogiki specjalnej w Polsce i za granicą (USA, Niemcy, Dania, Ukraina)

Szkolenia i staże zawodowe odbyte w Niemczech (Philips, Hörmann Audifon, KIND), Austrii (Philips-Beltone Wien)

Danii (GN ReSound, GN Otometrics) oraz USA (Beltone)

dr Olgierd Stieler - adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 20 lat doświadczenia w Programie Implantów Słuchowych. Współorganizator i uczestnik kilku misji medycznych w głębokiej Afryce. Członek Rady Wydziału Medycznego, Rady do Spraw Doskonałości Kształcenia, Rady Programowej Protetyki Słuchu, opiekun Koła Naukowego Protetyki Słuchu. Autor kilkuset opracowań naukowych z zakresu audiologii i protetyki słuchu, współautor podręczników klinicznych. Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doświadczenie zawodowe to wiele tysięcy dopasowań procesorów mowy pacjentów z implantem ślimakowym i BAHA, udział w ponad 1500 operacji implantacji, wczesna diagnostyka i dopasowanie aparatów słuchowych u małych dzieci przez niemal ćwierć wieku. Odbył wiele szkoleń na poziomie masterclass w Belgii, kursy w Czechach, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, USA, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Włoszech.

Specjalizuje się w trudnych przypadkach audiologicznych: protezowania dzieci i niemowląt, wstępnej kwalifikacji do implantów słuchowych. Przyjmuje bardzo małe dzieci, pacjentów obcojęzycznych, obciążonych neurologicznie i cechujących się utrudnioną współpracą z klinicystą.

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2003- 2018
  Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu
  starszy asystent, pomiary śródoperacyjne, diagnostyka, programowanie procesorów mowy u pacjentów z implantem ślimakowym i implantów kostnych (BAHA)
 • 2013-2015
  Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
  Menadżer i koordynator kierujący Poradnią
 • 2004-2015
  NZOZ Centrum Terapii Słuchu
  konsultant, diagnostyka audiologiczna i dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci, kwalifikacja do implantów słuchowych
 • 2006-2009
  Instytut Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  specjalista ds. naukowo- technicznych kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2001-2003
  Stowarzyszenie Naukowe Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu „Better Hearing” przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  inżynier kliniczny

Protezowanie słuchu dzieci 0-4 lat oraz Systemy wspomagające słyszenie.
Specjalizuje się we wczesnym dopasowaniu aparatów słuchowych u dzieci- poparte 20 letnim doświadczeniem pracy w programie implantów ślimakowych w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, obecnie wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełen zakres diagnostyki słuchu, programowanie aparatów i konsultacje w trudnych przypadkach. Diagnostyka i protezowanie dzieci i niemowląt, dopasowanie aparatów słuchowych dla pacjentów z implantem słuchowym, systemy wspomagające słyszenie.

Stosowane rozwiązania wspomagające słyszenie:
- aparaty słuchowe w całym zakresie najnowszych technologii u dzieci i dorosłych
Godziny przyjęć:
czwartki od godziny 17.00 do ostatniego pacjenta
umawianie wizyty telefonicznie 797 561 511 (jeśli nie odbieram, proszę o SMS: wizyta- oddzwonię), umawianie wizyty mailem osa@ump.edu.pl

dr Marta Urbaniak-Olejnik - obecnie wykładowca w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego. Członek Rady Wydziału Medycznego, w Poznaniu. Pełnomocnik praktykstudenckich na kierunku protetyka słuchu. Autorka opracowań naukowych z zakresu audiologii i protetyki słuchu. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji naukowych dziedzinie audiologii, akustyki, protetyki słuchu, logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki. Komunikuje się w Polskim Języku Migowym oraz przy pomocy alfabetu Lorma.

Specjalizuje się w pracy z osobami Głuchymi, z dysfunkcją wzroku, małymi dziećmi oraz pacjentami obciążonych neurologicznie i cechujących się utrudnioną współpracą.

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2016
  Uzyskanie tytułu magistra protetyki słuchu
  Praca magisterska pod kierownictwem profesor Doroty Hojan-Jezierskiej „Wpływ gry na instrumentach dętych blaszanych na progi słyszenia muzyków Akademii Muzycznej w Poznaniu”
 • 2016
  Zakładzie Protetyki Słuchu
  Rozpoczęcie pracy w Zakładzie Protetyki Słuchu, Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 2020
  Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych.
  Rozprawa doktorska pod kierownictwem profesor Doroty Hojan-Jezierskiej „Wykorzystanie biblioteki dźwięków w nauce orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących”
 • 2022
  Punkt Diagnostyczny przy Towarzystwie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "Gest"
  kierownik, koordynator w punkcie diagnostycznym przy Towarzystwie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest”
 • 2023
  Centrum Słuchu
  Rozpoczęcie pracy jako protetyk słuchu w Centrum Słuchu
mgr Alicja Budzinska - podczas studiów aktywnie udzielała się w Studenckim Kole Naukowym Protetyki słuchu m. in. prezentując postery nt. przygotowań do misji medycznych projektu "Protetyk Słuchu w Afryce" i Testy dla Pacjentów z Ukrainy oraz biorąc udział na stanowiskach Protetyki Słuchu na Kindernaliach 2023 oraz na 31 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była członkinią Rady Wydziału Medycznego oraz zespołu hospitacyjnego na kierunku Protetyka Słuchu. Uczestniczyła w licznych konferencjach m. in. XXV oraz XXVI Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu w Szklarskiej Porębie i Opalenicy, XLV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce" w Kajetanach pod Warszawą oraz VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, III FORUM MŁODYCH BADACZY, gdzie wygłosiła prezentację pt. "Działanie aktywnych układów redukcji szumów w słuchawkach nausznych".

Wysoka jakość usług to zasługa olbrzymiego doświadczenia

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2019
  Tytuł licencjata Audiofonologii
  zdobycie tytułu licencjata Audiofonologii, na uniwersytecie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy, praca lic. pt. "Diagnostyka i terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego"
 • 2023
  Staż w Centrum Słuchu
  Na przełomie maja i czerwca 2023 roku - odbycie stażu w ramach programu "Studia z przyszłością" w Centrum Słuchu
 • 2023
  Praca w Centrum Słuchu
  W lipcu 2023 roku - rozpoczęcie pracy jako protetyk słuchu w Centrum Słuchu
 • 2023
  Tytuł magistra Protetyki Słuchu
  We wrześniu 2023 roku - zdobycie tytułu magistra Protetyki Słuchu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, praca mgr. pt. "Działanie aktywnych układów redukcji szumów w słuchawkach nausznych"